Har du tjekket din faktura for nylig?

Vidste du, at hele 1-3% af dine fragtomkostninger typisk består af fejl på fragtfakturaen? Ofte betaler virksomhederne med det samme – uden at kontrollere, at udgifternes størrelse og antal stemmer overens med det registrerede på papiret. Hos Dansk Transportoptimering laver vi fakturakontrol for jer, så I kan spare penge.

 

effektiv transport, process optimization

 

Fakturakontrol helt i dybden

Typisk modtager man som transportkøbende virksomhed flere fakturaer fra forskellige transportører i løbet af en måned, og det nemmeste og hurtigste er at betale dem uden at gennemgå dem i detaljer. Kontrollen begrænser sig oftest til en delvis gennemgang af et par enkelte sendinger.

Hos Dansk Transportoptimering er der ikke noget, som hedder delvis kontrol. Vi kontrollerer alle sendinger 100%, og tilsikrer at nye destinationer også bliver korrekt forhandlede således, at disse ikke bliver uforholdsmæssigt dyre.

I får måske også nye tillæg, som er nemmere at godkende uden at tænke over, om de er nødvendige. Vi tjekker alle jeres fragttillæg og tilsikrer, at disse er markedsrelevante samt relevante for jer som kunde.

 

Fordelene ved fakturakontrol

Som transportkøbende virksomhed skal I udelukkende modtage og betale fakturaen. Dansk Transportoptimering tilsikrer fuld kontrol, og tilsikrer, at I modtager de kreditnotaer, som I bør.

Overordnet hjælper vi jer med at sikre, at de valgte transportører overholder jeres rammeaftaler. Vi forbedrer strukturen på jeres afregning og giver gode råd tilpasset jeres virksomhed, hvorved man kontinuerligt får konstruktiv og relevant sparring på transportområdet.

 

Vi hjælper jer på baggrund af en lang række kompetencer

Hos Dansk Transportoptimering besidder vi flere forskellige kompetencer, som alt efter projektets formål hjælper dig og din virksomhed med effektiv optimering, eksempelvis hvad angår fakturakontrol.

Kompetencerne består blandt andet af konceptudvikling, procesoptimeringer, transportudbud, transportaftaler, lager- og logistikløsninger, ledelsessparring og interim management.

 

Kontakt os, fordi …

Ingen har lyst til at smide penge ud ad vinduet. Derfor resulterer et samarbejde med os også altid i mindre eller større besparelser – penge, som I kan bruge på at optimere jeres virksomhed på andre områder.

Vores samarbejde med Tasso A/S

Vi har siden år 2012 haft et tæt samarbejde med vores kunde Tasso A/S. Her kan du læse mere om hvad et samarbejde med Dansk Transportoptimering indebærer, og hvad vi lægger vægt på i projektforløbet.

 

 

Hos Dansk Transportoptimering lægger vi i ethvert samarbejde vægt på at finde de områder, hvor vi bedst kan bidrage med værdi. Dette er ikke udelukkende baseret på økonomiske besparelser, men også optimering af interne processer, implementering af transportstrategi, samt videreformidling af viden og information til vores kunder.
 
Vi begynder altid med at analysere og optimere processerne relateret til transport internt hos kunden, hvorefter vi hjælper med at gennemføre en forhandling på transportområdet eller formaliserer det eksisterende samarbejde, hvor nye processer bliver gensidigt aftalt og implementeret.
 
Dansk Transportoptimering er aktive i projektet fra opstart til implementering og tilsikrer, at løsningen også bliver til realitet.

 

Tasso A/S
Tasso A/S producerer strengstøbt støbejern og eksporterer mere end 90% af deres varer. De eksporterer til hele Europa, samt flere oversøiske destinationer.
 
”Vi havde brug for en samarbejdspartner til transportoptimering, da vi eksporterer til mange lande. Det kræver meget ekspertise at have det fulde overblik på transportområdet, og det havde vi ikke selv i tilstrækkelig grad. Vi stræber efter at være de dygtigste til det, vi laver, uanset om vi skal lave det selv eller finde en samarbejdspartner. Vi startede vores samarbejde med DTO i år 2012, og siden har de haft det samlede overblik over vores transport – både import og eksport. De sætter struktur på vores transport og har gennemført vores tenders.
Samarbejdet har fungeret rigtig godt, og den transportstrategi, vi udarbejdede sammen, er blevet implementeret til fuld tilfredshed. Det har givet os en markant besparelse på en stor post. Men herudover bruger vi også Dansk Transportoptimering til løbende opgaver. DTO udfører eksempelvis fakturakontrol for os hver måned og sikrer, at alt er i orden i forhold til takster og gebyrer. Vi vil absolut anbefale Dansk Transportoptimering.” Kristian Pedersen, Tasso A/S

Told- og afgiftsfritagelse for importerede råvarer, til fremstilling af eksportvarer

Mange virksomheder inden for EU anvender importerede rå og halvfabrikata, til produktion af deres eksportvarer. Det er vigtigt at give disse virksomheder de samme vilkår som virksomhederne uden for EU der fremstiller tilsvarende varer, for at disse virksomheder stilles på lige fod konkurrencemæssigt.

 

Procedure ved told- og afgiftsfritagelse

Told- og afgiftsfritagelsen hedder aktiv forædling, og denne finder kun anvendelse hvis virksomheden har til hensigt at udføre eller genudføre hovedforædlingsprodukterne.

Det er herudover også en betingelse fra told- og skatteforvaltningen, at de skal have udstedt bevilling før eller senest i forbindelse med den første indførsel, af varer til forædling.

Denne bevilling kan kun udstedes til/hvis:

  • Personer der er etableret i EU
  • Importerede varer kan identificeres i forædlingsprodukterne
  • Det er muligt at kontrollere varerne for, om de fastsatte betingelser er opfyldt
  • Aktiv forædling kan bidrage til at sikre de bedste vilkår for udførelsen af forædlingsprodukterne, uden at have en negativ indflydelse på EU producenternes interesser

Det skal du være opmærksom på

Fordelen ved et toldoplag er, at du kan lægge dine importerede varer fra lande uden for EU på lager, uden at skulle afregne told, moms og afgifter. Betalingen af told, moms og afgifter bliver udskudt til det tidspunkt hvor varerne anvendes eller sælges, da du kan vente med at ind fortolde varerne til de bliver fraført lageret.

For at du kan anvende toldoplag skal du stille sikkerhed for betaling af told, moms og afgifter. Herudover skal der føres et lagerregnskab der kan dokumentere hvad der er sket med varerne, hvordan de er blevet behandlet osv.

 

Kontakt os på telefon: 7594 4774

 

Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/

Er du bevidst om kvaliteten på din transport?

Oplever du at din kvalitetsmåling ikke bruges aktivt i virksomheden? Vi har samlet nogle gode råd til hvordan du forholder dig til KPI rapportering – herunder hvordan den skaber værdi.

 

Hvordan skal jeg gribe KPI rapportering an?

Den nemmeste måde at anvende KPI rapportering er ved udelukkende at måle på afvigelser. Dette resulterer dog ofte i, at kun en meget lille del af de faktiske afvigelser rapporteres.

I stedet kan du bede dine transportører sende en KPI rapport på alle registrerede sendinger. Her opnår du en fordel, da rapporten hos transportøren typisk kan sendes og genereres meget nemt. Det er dog sværere at måle om kundens faktiske behov bliver dækket ved denne løsning.

 

Vi vil derfor anbefale en anden metode – nemlig at du selv definerer, hvilke parametre du ønsker at måle kvaliteten på, samt udarbejder forudsætninger, definitioner og regler for målingen.

 

Uanset hvilken metode du anvender, er det afgørende at forventningerne til måling er afstemt. Som minimum skal leveringskvaliteten på leveranceniveau måles som forskellen mellem den oplyste aftalte transittid i forhold til den faktiske transittid, baseret på den oplyste aftalte frekvens.

For en god og konstruktiv dialog imellem partnerne, bør der udvides med eksempelvis statuskoder der viser årsagen til afvigelsen, med henblik på at kunne udrette fejlene.

 

Fordele ved elektroniske KPI målinger

KPI rapportering er især velegnet til kurerudbyderne, da de typisk er stærke i standardrapporter. Luftfragt- og søfragtsudbyderne er derimod gode til de lidt mere kundetilpassede løsninger, og bilfragt udbyderne er typisk præget af et mere fragmenteret udbud af muligheder.

 

Hvis KPI rapporteringen bruges rigtigt er det et enestående værktøj, der kan bidrage positivt til den samlede værdikæde, og skabe de bedste forudsætninger for et fakta- og kvalitetsorienteret redskab til at diskutere kvalitet internt i virksomheden, og med sine transportører samt kunder.

 

KPI rapportering kan understøtte og sammensættes med den økonomiske værdi af afvigelser.

 

Kontakt os på tlf.: 7594 4774

 

Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/

Få den bedste start på en ny transportaftale

Er du også i en situation, hvor du lige har indgået en ny transportaftale, men måske ikke helt har fået det ønskede / forventede ud af det? Det kan være i form af den rigtige service, den ønskede økonomi eller helt andre parametre, som man havde ønsket efter indgået aftale.

 

Efter gennemførelsen af et transportudbud, kan man være tilbøjelig til at være for ivrig efter at komme i gang. Derfor går man direkte ind i et nyt samarbejde fremfor at sikre sig at alle detaljer er afklaret.

Der er tre vigtige punkter som er grundlæggende for den gode implementering, men som man er tilbøjelig til at glemme. Det er vigtigt at man udarbejder en tids-/aktivitetsplan for implementeringen af de nye aftaler. Alle aktiviteter skal være klart defineret og planlagt, så det bliver gjort klart hvem der er ansvarlig for den enkelte delaktivitet, og hvornår den skal være færdig.
Herudover er det vigtigt at der foreligger en klar beskrivelse af krav og betingelser – både til leverandøren og til en selv.
Sidst men ikke mindst er det vigtigt at sikre sig, at de underskrevne rammeaftaler klart beskriver de krav og betingelser, ens samarbejde bygger på.

 

Et godt råd
Tiden man sparer ved at gå direkte i gang med samarbejdet, fremfor at sikre sig en solid implementering, er sjældent umagen værd. Man risikerer nemlig at få et problemfyldt samarbejde, der især i opstartsfasen kan være kaotisk. Det er derfor vores anbefaling at man tager sig tiden til at udarbejde en tids-/aktivitetsplan, betingelser og rammeaftaler.

En rammeaftale bliver typisk ikke brugt i det daglige, men det går en afbejdsmanual (SOP). Derfor er nøglet til et godt samarbejde, at man i fællesskab med sin transportør får udarbejdet en SOP.

 

Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/

Stor forskel mellem transportudbyderes olietillæg

De transportkøbende virksomheder har på indgående transportaftaler tilknyttet en oliereguleringsfaktor – både nationalt og internationalt. Reguleringerne er dog meget varierende mellem udbyderne, og ligger fra en indkalkuleret del af prisen, på op til 32-35% af basisprisen.

 

De forskellige omkostningsparametre ved transportaftaler, kapacitetsomkostninger, løn og olie, varierer på markedsniveau og transportform.
Ved korte og tidskrævende distancer vil olieandelen være mindre i forhold til løndelen, hvorimod olien vil udgøre en større andel ved transport over længere distancer. Ved stykgodsforsendelser der håndteres via terminal, vil omkostningerne til olie være lavere, og omkostningerne til løn være højere.
På de fleste transportopgaver vil olieandelen ligge på mellem 18-25% af de samlede omkostninger, med mulighed for udsving.

Årsagerne til udsving i olietillægget hos transportudbyderne er flere.
Aftalens starttidspunkt kan være en af årsagerne, da en ældre opstartsdato medfører et højere olietillæg. Ligeledes har transportformen en indflydelse, da der ved nærtransport vil være et lavere tillæg end ved fjerntransport.

 

Et godt råd
Ved et højt olietillæg bør aftalen revurderes, idet reguleringen foretages på de samlede omkostninger, som i forvejen indeholder en olieandel. Olietillægget bør som udgangspunkt altid være variabelt, men sørg for at sikre jer, at modellen er gennemsigtig og kan kontrolleres både af transportsælger såvel som transportkøber.

 

Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/

Prissætning af landevejstransport

logo_small

Har du nemt ved at gennemskue prissætningen på landevejstransport, eller mangler du lidt inspiration?

Normalt er der en enkel prissætning på landevejstransport med få tillæg. De tillæg der kan forekomme kan f.eks. være olie, vejafgifter eller broer. Priserne bliver regnet ud med overgang i vægt, alternativt baseret på timer eller kilometerpris.

Prismodellen baseret på vægt er enkel at anvende, da man kan regne sit slutresultat ud.

Anvender man i stedet prismodellen baseret på time- eller kilometerpris, kan der opstå udfordringer. Disse udfordringer kan opstå, da der er en ukendt faktor ud over prisen – tiden og afstanden.

Det skal du være opmærksom på

Prismodellen baseret på time- og kilometerpris, vil altid søge at have så få ukendte størrelser som muligt, så derved vil den søge at få defineret tidsfaktoren og afstanden.

I dag findes der flere planlægningsværktøjer til at gøre dette mere simpelt, der kan beregne en tur i tid og afstand.
Der er dog nogle andre faktorer der skal tænkes ind i din aftale med din transportør:

  1. Timepris; Skal prisen være den samme når man kører, som når man står stille ved læsning/aflæsning?
  2. Kilometersats; Skal prisen indeholde alle omkostninger, eller deles op som beskrevet i punkt 3?
  3. Kombineret time-/kilometersats; Her betales en fast timepris fra afgang til turen slutter, som udelukkende dækker chaufføromkostninger, kombineret med en kilometersats der dækker dieselomkostninger, samt øvrige omkostninger til vognen.
  4. Skal alle kørte kilometer dækkes, eller kun til sidste aflæsningssted?
  5. Skal der indføres en prismodel baseret på læsstørrelser?

Andre faktorer kan indgå i aftalegrundlaget, men vi anbefaler at mindske kompleksiteten, for ikke at vanskelliggøre opfølgningen.

Lad os hjælpe dig!

Vi står klar med råd og vejledning omkring prissætning af landevejstransport, for at sikre dig den billigste løsning.

Vi glæder os til at høre fra dig

Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/

Vil du spare penge på transportomkostninger?

Når man lægger fokus på at sænke sine transportomkostninger, er prisen oftest der man starter. Vi har dog erfaret at der er andre områder, der er fornuftige at gennemgå med sin transportør, hvis man ønsker at sænke sine transportomkostninger.

Besparelsespotentiale

Uanset hvilken transportform du anvender vil måden godset transporteres, håndteres og emballeres på, altid være de største påvirkningsparametre.

Vi har listet de områder der normalt giver størst udslag på de samlede omkostninger, foruden pris:

Booking af transport; Timing, metode og frekvens
Anvendelsesfrekvens; Dagligt eller ugentligt?
Læssetid på dagen; Kan man påvirke tidspunktet i forhold til transportørens ruter?
Transportmateriel; Hvilke typer skaber størst værdi? (f.eks. volumen)
Emballage; Kan der spares på emballagen?
Udlastningsgrad; Hvad kan man gøre for mindst mulige stuvetab?
Fixterminer; Er det nødvendigt ved kundeleverancer, hvad kan minimere det?
Leveringsforhold; Stemmer kundernes krav og behov overnes med egen løsning?
Konsolideringsgrad: Har man flere sendinger til samme kunde på samme dag, da kan disse samtakseres

Disse eksempler bliver oftest glemt når man genforhandler aftaler, hvor der udelukkende fokuseres på pris.
Ved at fokusere på besparelsespotentiale i hele værdikæden, kan man støde på ting der umiddelbart øger transportomkostningerne, men mindsker de samlede omkostninger. Dette kan eksempelvis være natteleverancer, der oftest er dyrere end dagsleverancer, men da leveringen kommer hurtigere frem har du en mindre procestid og en forbedret service, der samlet set kan være billigere.

Derfor er det vigtigt at uanset hvilket besparelsespotentiale du vurderer, skal du både vurdere ”her og nu” effekten og den fremadrettede effekt.

Lad os hjælpe dig!

Vi står klar med råd og vejledning omkring besparelsespotentialer i aftalefornyelsen, for at sikre dig den billigste transport.

Vi glæder os til at høre fra dig

Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/

Fordelsberegning

logo_small

Hvad er fordelsberegning?

Fordelsberegning sikrer dig, at det ikke er dyrere for dig at sende små sendinger i forhold til store sendinger.

Normalt vil man kunne se et fald i ratestrukturen når sendingsstørrelser forøges – eksempelvis når raten ændres fra intervallet 500 kilo til 1000 kilo.

Normalt vil raten falde pr. 100 kilo, palle eller kubikmeter, afhængigt af hvad der er aftalt, og derfor kan en større sending være billigere at transportere end en mindre sending.

Eksempel

– Raten for sendinger på op til 1000 kilo er 100 DKK pr. 100 kilo – Prisen for 1000 kilo er derved 1000 DKK.

– Raten for sendinger på over 1000 kilo er 80 DKK pr. 100 kilo – Prisen for 1100 kilo er derved 880 DKK.

Ved indførelse af fordelsberegning i ovenstående eksempel, må en sendingspris i intervallet op til 1000 kilo der ikke overstige 880 DKK. Dette betyder at sendinger op til 800 kilo koster 800 DKK, mens sendinger på op til 900 og 1000 kilo maksimalt kan koste 880 DKK.

 

Fordelsberegning er normalt indarbejdet i luft- og sø afregning, men er ikke noget vejtransporten opererer med, med mindre det er aftalt.

 

Indførelse af fordelsberegning

Det er normalvis ikke vanskeligt for dig, at få implementeret fordelsberegning i dit aftalegrundlag med din transportør. Dog skal man være opmærksom på, at dette typisk skal forlanges i forhandlingsforløb og ikke alle transportører tilbyder dette. Derfor skal sammenligning af tilbud på tværs tage højde for dette.

 

Der er typisk en del besparelser at hente ved at benytte fordelsberegning – specielt hvis du har mange delpartier eller stykgods. I visse tilfælde kan indførelse af fordelsberegning på landevejstransport give besparelser på mellem 3 og 5 procent af de samlede omkostninger.

 

Lad os indgå aftalen med din transportør, så du får den rigtige løsning til den rigtige pris.

Skulle I have interesse i dette, da kontakt endelig Rudy Kjeldsen på telefonnummer +45 51 19 97 67.

Vi ser frem til at høre fra jer.Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/

Veksling i Omregningsfaktoren

logo_small

Omregningsfaktorerne kan være forskellige inden for primært landevejstransport.

Forskellen i omregningsfaktoren skyldes umiddelbart, at gennemsnitsvægten på stykgods normalt ligger meget lavt (8.000 – 12.000 kilo for et helt læs), og det er derfor nemmere at indberegne differencen i prisen.

Det er typisk de større virksomheder, der dækker alt landevejstransport inden for Europa, eller andre verdensdele, der benytter en alternativ omregningsfaktor. Dette skyldes at disse transportører anvender interne afregningsformer.

 

Eksempel

De fleste transportører anvender, ved grænseoverskridende transport inden for Europa, 333 kilo pr. kubikmeter som omregningsfaktor. Den samme omregningsfaktor kan for nogle selskaber være nede på 150 kilo, hvilket altså er mere end en halvering.

Forskellen i omregningsfaktoren gør ikke den store forskel ved høj vægtfylde, men de fleste transportkøbende virksomheder har et vægt/volumen forhold der ligger tættere på de 150 kilo end de 333 kilo. Det vil derfor være mere attraktivt for jer at opnå den lave omregningsfaktor, da den sjældnere ”kommer i spil”.

Derved vil usikkerheden i ens kalkulationsgrundlag, ved beregning af fragt, være minimal.

 

Det skal du være opmærksom på

Når du skal vælge din transportleverandør, bør du inddrage omregningsfaktoren som en del af den samlede benchmarking.

Dette medfører visse udfordringer, da basispriserne ved en lavere omregningsfaktor generelt er højere, end de priser man får fra transportører med en traditionel omregningsfaktor.

Du bør derved bearbejde datagrundlaget for benchmarking en ekstra gang, men så er slutresultatet til gengæld ofte lavere end forventet.

 

Lad os klare benchmarkingen af transportørerne, så du får den billigste løsning for dig.

Skulle I have interesse i dette, da kontakt endelig Rudy Kjeldsen på telefonnummer +45 51 19 97 67.

Vi ser frem til at høre fra jer.

 

Følg os på LinkedIn

linkedin-3-512_3

https://www.linkedin.com/